Ölands besöksguide för turistinformation

Ladda ner vår app!

App Store Google Play
Nyhet! Läs vårt
magasin

Gettlinge Gravfält

Postadress
Besöksadress
Klinta 112380 65 Degerhamn
Telefon
Fax
Hemsida
E-post
Gettlinge gravfält är beläget på västra landborgen intill väg 136 med vacker utsikt över Kalmarsund. Några gravar ligger även på alvaret öster om vägen. Gravfältet sträcker sig från Gettlinge by, ca två kilometer söderut. I norra delen hittar man de mest varierande gravformerna. Här ligger en skeppssättning och ett par domarringar av runda stenblock, vilande på tre mindre stenar - en för Öland karakteristisk fornlämningstyp. Intill skeppssättningen står två höga resta kalkstenshällar. På gravfältet finns även ett flertal resta stenar, fyrsidiga stenstättningar m.m.

Bara en mindre undersökning har gjorts på gravfältet vilket gav fynd från romersk järnålder. Under undersökningen hittades sporrar, spjutspets och en sköldbuckla. Gravformerna visar även att huvuddelen av gravfältet troligen tillhör yngre järnåldern.

  • Genre: Fornlämningar
Gps koordinater
  • Latitude56.526643
  • Longitud16.439323
Erbjudande
Skicka info via SMS
Ditt telefonnummer
Skicka info via e-post
Din e-postadress